Meniu  
  Prefaţă
  Date generale
  Repere geografice
  Istoricul asezării
  Populaţia
  Economia
  Cultura. Viaţa socială
  Turismul
  Strategia localităţii
  Rezumat
  Adrese utile
  Bibliografie selectivă
  Galeria foto
  Contact
  Harta Judetului Timis  
 

Prefaţă

   Prezenta lucrare î-şi propune ca scop prezentarea în mai multe planuri a unei comune “nou înfiinţate“; impropriu spus deoarece localitatea Checea există din timpuri străvechi, ca fiind o localitate puternic inundată în valuri de colonizări şi repopulări de-a lungul cursului istoriei, ce astăzi este o localitate înfloritoare, al cărui trecut istoric rămâne ca o pată întunecată. ”Trecut de suferinţă şi de jale”povestit cu emoţie de bătrânii satului, a căror poveşti se termină în tot deauna cu fraza “Dar am trecut prin toate”,insuflându-ne astfel optimismul de care avem nevoie astăzi pentru a putea amortiza cât de cât şocul tranziţiei, în vederea alinierii şi integrării ţării noastre în răndul celor membre ale Uniunii Europene.
    Încă de la început ne-am lovit de dificultăţi pe care le implică documentarea,elaborarea, redactarea şi finalizarea editorială a unei asemenea lucrări.
    O monografie a localităţii are în primul rând menirea de a fi utilă cititorului.
    Această monografie, este selectivă, pentru că volumul informaţiei nu trebuie să depăşească limita de timp necesară unei informări eficiente. Mi-am propus în acest sens ca aceasta să fie utilă,atât turistului ocazinal, cât şi omului de afaceri,şi în special cititorului interesat de realitatea ştiinţifică.
    Monografia de faţă, prima de acest gen dedicată comunei Checea nu satisface poate totalitatea exigenţelor,dar este o încercare de a aduna,elabora, sintetiza,informaţii,nu multe la număr,având ca bază o monografie mai veche, şi alte lucrări reprezentative la nivel naţional.
    Trecutul localităţii va fi prezentat în capitolul “Istoricul aşezării”,care este întradevăr foarte bogat în fapte şi evenimente istorice, a căror prezentare va cunoaşte o ordine ierarhică a datelor din momentul atestării şi până în zilele noastre.
    Prezenta lucrare actualizează datele geografice cu referire la spaţiul comunei Checea.
    Capitolul referitor la populaţia comunei Checea prezintă date obţinute în baza recensământului din 2002,şi reflectă schimbările demografice raportată la date din anii anteriori,oferind totodată şi o imagine asupra structurilor demografice specifice localităţii din prezent.
    În ce măsură demersurile mele reprezintă o reuşită, şi un răspuns la cerinţele cititorului, rămâne la aprecierea cititorului, unii dintre ei buni cunoscători ai trecutului şi prezentului Checei.
    De la ei aştept confirmarea utilităţii demersului meu şi lor le datorez deosebita mea gratitudine.
    Trebuie precizat cititorilor că apariţia acestei lucrări nu ar fi fost posibilă fără ajutorul generos şi entuziast al primarului comunei Checea, domnul Birdean Dorin Liviu, care m-a sprijinit pe tot parcursul elaborării materialului şi care a dat dovadă de un real interes în promovarea ideii necesităţii acestei monografii. Mulţumiri deosebite aduc şi doamnei Birdean Daniela, referent cultural, şi întregului colectiv al primăriei comunei Checea care mi-au fost alături de la stadiul de intenţie şi proiect, precum şi domnului Mircea Mare de la Muzeul Banatului secţia istorie şi nu în ultimul rând vârstnicilor comunei a căror contribuţie a cântărit mult la finalizarea acestei lucrări.

1 februarie 2005
Sincere mulţumiri!
Dani Grosz

© 2007 ITAC. Toate drepturile rezervate. Realizat de ITAC | Harta Site | Contact